פרוייקטים שלנו בחינוך

  1. פרויקטים שלנו
  • לצאת מהשוליים - פרויקט למניעת הנשירה של מאה תלמידים משני בתי ספר תיכוניים בתל אביב.
  • אקדמיה לילדים – מסגרת שפועלת בשעות אחה"צ ונותנת חוגי העשרה לילדים
  • אנחנו יחד בתרבות וחינוך במשפחה-תל אביב , בת ים, חולון - מרכז ייעוץ רב-תחומי למתבגרים והוריהם.
  • יומי עיון - תכנית התרבות קבוצתית לפיתוח כישורי הדברות וסובלנות הדדית בקרב בני נוער עולים וותיקים.
  • סביבה תומכת-תל אביב - הקמתה של קהילת צעירים שתפעל למען עצמה ושאר תושבי השכונה בכל תחומי חיים.
  • בשלבים מצליחים- שילוב התלמידים בעלי פוטנציאל גבוה הבאים מרקע סוציו-אקונומי נמוך בפעילויות היי-טק).
  • קיוון לעתיד – מסגרת לימודית למבוגרים,המקנה ידע ומיומנויות בתחומים שונים.
  • שומרים היסטוריה ישראל – שילוב של משפחות עולות בחברה ישראלית דרך זיכרון של פרידה וקארל קיסמן.

  1. פרויקטים קהילתיים

Powered by Drupal - Modified by Danger4k